Pharmalist  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZΚωδ. ΕΟΦ Barcode Περιγραφή Χαρακτ. exFact Χ.Τιμ Λ.Τιμ N.Τιμ

023280203 2800232802032 DEPONEFF TABL 20X500MG (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 2.00 0
023280901 2800232809017 DEPONF.C.TABL 16X500MG (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 0.00 0
023280902 2800232809024 DEPONF.C.TABL 20X500MG (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 0.00 0
023280602 2800232806023 DEPONSYR 120MLX120MG/5ML (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 1.00 0
023280801 2800232808010 DEPON-MAXIMUMEFF TABL 8X1G STRIP (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 1.00 0
023281001 2800232810013 DEPON-ODISDISP TABL 8X500MG (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 1.00 0
023280101 2800232801011 Tabl 20 x 500 mg (blist 2x10) (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 0.00 0.00 0.99 0
023280202 2800232802025 Tabl Eff 10 x 500 mg (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 0.00 0.00 1.42 0
023280603 2800232806030 Syrop 150 ml x 120 mg / 5 ml (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 0.00 0.00 2.33 0
023280401 2800232804012 Supp 6 x 200 mg (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 0.00 0.00 0.79 0
023280501 2800232805019 Supp 6 x 600 mg (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 0.00 0.00 0.93 0
023280802 2800232808027 Tabl Maximum Eff 8 x 1 g (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 0.00 0.00 2.30 0
023281005 2800232810051 Tabl Disp Odis 16 x 500 mg (Σωληνάρια 2x 8) (ΜΗΣΥΦΑ προτεινόμενη ενδεικτική λιανική τιμή) 0.00 0.00 3.09 0  Παρόμοια φάρμακα (με την ίδια σύνθεση)

ALGOCIT, APOTEL, APYRESYN, DEPOFORTE, DEPON, DOLAL, PANADOL, PAR 500, PARACETAMOL/ITF PHARMA, PARACETAMOL/KABI, PREST, PROTALGON
 

  ATC: Ανατομικό, θεραπευτικό και χημικό σύστημα ταξινόμησης

N02BE01: ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αναλγητικά, Αντιπυρετικά, Aνιλίδες

  Θεραπευτικές Ενδείξεις
Αντιμετώπιση ήπιας έως μέτριας εντάσεως άλγους , δυσμηνόρροια και ως αντιπυρετικό . Προτιμάται σε άτομα τα οποία πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη ακετυλοσαλικυλικού οξέος ( υπερευαισθησία στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ , βρογχικό άσθμα , διαταραχές της πηκτικότητας , ιστορικό πεπτικού έλκους , παιδιά με κίνδυνο αναπτύξεως συνδρόμου Reye από τη χορήγηση σαλικυλικών ).

  Εθνικό συνταγολόγιο ΕΟΦ

10.1.1 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ (Paracetamol*) Eνδείξεις: Αντιμετώπιση ήπιας έως μέτριας έντασης άλγους, δυσμηνόρροια και ως αντιπυρετικό. Προτιμάται σε άτομα που πρέπει να αποφεύγουν το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (υπερευαισθησία σε αυτό, βρογχικό άσθμα, διαταραχές πηκτικότητας του αίματος, ιστορικό πεπτικού έλκους, παιδιά με κίνδυνο ανάπτυξης συνδρόμου Reye). Aντενδείξεις: Βαρειά νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια. Aνεπιθύμητες ενέργειες: Στις συνιστώμενες δόσεις στερείται σχεδόν ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε μεγάλες δόσεις ή χρόνια χορήγηση, αναφέρονται ελαφρά γαστρικά ενοχλήματα, αιμολυτική αναιμία, λευκοπενία, σπανίως ακοκκιοκυτταραιμία, μεθαιμοσφαιριναιμία, δερματικά εξανθήματα, κνίδωση, πυρετός, υπογλυκαιμία, διέγερση KNΣ ή υπνηλία. Σε υπερδοσολογία (10-15g) τοξική οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Eν τούτοις τοξικές επιδράσεις έχουν αναφερθεί και με μικρότερες δόσεις. Aλληλεπιδράσεις: H χολεστυραμίνη μειώνει την απορρόφησή της, ενώ η μετοκλοπραμίδη την αυξάνει. Mε φάρμακα που είναι επαγωγείς των ηπατικών ενζύμων, όπως φαινοβαρβιτάλη ή οινόπνευμα αυξάνεται ο κίνδυνος τοξικής ηπατικής επίδρασης. Προσοχή στη χορήγηση: Eλαφρά ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, αλκοολισμός, παιδική ηλικία. Tα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στην υπερδοσολογία. Παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας σε μακροχρόνια χορήγηση. Xρειάζεται προσοχή στη χορήγηση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Δοσολογία: Eνήλικοι και παιδιά >12 ετών: 0.5-1 g κάθε 4-6 ώρες. H δόση να μην υπερβαίνει τα 4 g/24ωρο για χορήγηση βραχείας διάρκειας και τα 2.5 g/24ωρο για παρατεταμένη χορήγηση. Για παιδιά η δοσολογία να είναι ανάλογη με την ηλικία. Παιδιά 3 μηνών-12 ετών 10-15mg/kg 3-4 φορές την ημέρα,. Για παιδιά ηλικίας <3μηνών 10mg/kg ή 5mg/kg εάν έχουν ίκτερο. Από το ορθό ενήλικες και παιδιά >12 ετών 0.5-1g 3-4 φορές ημερησίως. Παιδιά 1-5 ετών 125-250mg 3-4 φορές ημερησίως, 6-12 ετών 250-500mg 3-4 φορές ημερησίως. Παρεντερικώς ενήλικες και παιδιά >12 ετών 600mg 4-6 φορές ημερησίως. Παιδιά 1-5 ετών 125-250mg 3-4 φορές ημερησίως, 6-12 ετών 300-600 mg 3-4 φορές ημερησίως. Φαρμακευτικά προϊόντα: APOTEL/Uni-Pharma: tab 500mg x 20- ef.tab 500mg x 5, x 10- syr 120mg/5ml fl x120ml- or.so.d 100mg/ml fl x 30ml+δοσιμετρικο- supp 125mg x 5, 250mg x 5, 500mg x 5- sol.iv.inf 1g/6.7ml-amp x 3 DEPON/Bristol-Myers Squibb: tab 500mg x 20- e.f. tab 500mg x 10- syr 120mg/5ml fl x 120 ml, x 150ml- supp 200mg x 6, 600mg x 6 DEPON MAXIMUM/Bristol-Myers Squibb: ef.tab 1g x 8 DEPON (ODIS)/Bristol-Myers Squibb: or.disp.ta 500mg x 16 DOLAL/Alapis: syr 125mg/5ml fl x 100ml- supp 150mg x 6, 250mg x 6 LONARID ΑΠΛΟ/Boehringer Ingelheim: tab 500mg x 20- supp 250mg x 6, 500mg x 6 PANADOL/GlaxoSmithKline: ef.tab 500mg x 12, x 16- f.c.tab 500mg x 20- oral.sol 160mg/5ml fl x 120ml- supp 250mg x 5, 500mg x 5 PANADOL ACTIFAST/GlaxoSmithKline: f.c.tab 500mg x 20 PROTALGON/Lavipharm: syr 125mg/5ml fl x 120ml Paracetamol+Lidocaine Hydrochloride APOTEL PLUS/Uni-Pharma: inj.sol (600+20)mg/4ml-amp x 3 Συνδυασμοί Γίνονται με διάφορες ουσίες που αποσκοπούν στη «βελτίωση» των θεραπευτικών ιδιοτήτων του φαρμάκου. Δεν πλεονεκτούν έναντι της αμιγούς ουσίας και η προστιθέμενη ουσία μπορεί να χορηγηθεί χωριστά εάν κριθεί αναγκαίο. Paracetamol+Caffeine ALGINE/Adelco: tab (500+65)mg x 12 APOTEL EXTRA/Uni-Pharma: tab (500+65)mg x 12- ef.tab (500+65)mg x 12 PANADOL EXTRA/GlaxoSmithKline: tab (500+65)mg x 12, x 16- ef.tab (500+65)mg x 12, x 16 Paracetamol+Ascorbic Acid APOTEL C-500/Uni-Pharma: ef.tab (500+300)mg x 12 DEPON VIT.C/ Bristol-Myers Squibb: ef.tab (330+200)mg x 20 * ή Acetaminophen10


  SPCs: Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντων
PL: Φύλλα οδηγιών για τον χρήστη
Proposed: Eίναι φύλλα οδηγιών ή προτεινόμενα spcs τα οποία δεν έχουν εξεταστεί από τις αρχές. Διατηρείτε κάθε επιφύλαξη για την χρήση τους και οι χρήστες πρέπει να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των κειμένων ερχόμενοι σε επαφή με το αντίστοιχο τμήμα της αντίστοιχης εταιρείας.

Depon_supp_syr_tab_eff.t_od_11-2009.pdf    DEPON VIT C_EFF.T_330+200_SPC-250210.pdf    Depon_supp_syr_tab_eff.t_od_11-2009_0.pdf    Depon_supp_syr_tab_eff.t_od_11-2009_1.pdf    Depon_supp_syr_tab_eff.t_od_11-2009_2.pdf    Depon_supp_syr_tab_eff.t_od_11-2009_3.pdf    Depon_supp_syr_tab_eff.t_od_11-2009_4.pdf   

  Έκδοχα: (βλέπε SPCs ή PL ή Proposed)

  Σύμβολα »