Pharmalist

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφορούν την χρήση του www.Pharmalist.gr (Οδηγός Φαρμάκων και Τιμικατάλογος) Υγείας) καθώς και την αποδοχή του παρόντος κειμένου.

2. Σε περίπτωση διαφωνίας ο επισκέπτης οφείλει να αποχωρήσει από το διαδικτυακό τόπο και να μην προχωρήσει στην εγγραφή.

3. Η εγγραφή σας σημαίνει αποδοχή των όρων χρήσης.

4. Η εγγραφή στο www.Pharmalist.gr ενεργοποιείται μόνο για επαγγελματίες υγείας.

5. Η εγγραφή σας στο www.Pharmalist.gr είναι Δωρεάν.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Η εταιρεία είναι η FARAG ΕΠΕ με τον διακριτικό τίτλο RA με δραστηριότητα στις ψηφιακές εφαρμογές, ιατρικές εκδόσεις, διαφημίσεις, ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα κ.λ.π.

2. Η εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή το υπαλληλικό προσωπικό της σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ρητά, απερίφραστα, κατηγορηματικά ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, πληρότητα, ορθότητα ή επικαιρότητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, σκοπό ή πρόθεση.

3. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, βλάβη ή απώλεια τυχόν υποστεί ο επισκέπτης οφειλόμενη σε άμεσες ή έμμεσες ενέργειες, παραλείψεις ή αμέλειες τρίτων.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ / ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

1. Κάθε εγγεγραμμένος επαγγελματίας υγείας της ιστοσελίδας μας δηλώνει με την ημερομηνία γέννησής του ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών.

2. Η ενεργοποίηση της εγγραφής από την εταιρεία γίνεται μόνο για τους επαγγελματίες υγείας εντός 24 ωρών.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1. Αναζήτηση Φαρμάκων

Aναζήτηση φαρμάκων με 6 διαφορετικές επιλογές: Εμπορική Ονομασία, Φαρμακευτική Ονομασία, Εταιρεία, AΤC, Barcode, Κωδικό ΕΟΦ.
Με κάθε αναζήτηση εμφανίζονται στην ίδια οθόνη: Παρόμοια Φάρμακα, Σύνθεση, Μορφές, Τιμές, Ένδειξη, ΑTC, Λίστα, Φ.Π.Α., ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., Κατηγορία Ναρκωτικών, Τρόπος Χορήγησης, Περιορισμοί, spc και pl.

2. Αναζήτηση Ασθενειών & Θεμάτων Υγείας

Aναζήτηση ασθενειών και θεμάτων υγείας με δυνατότητα αρθρογράφησης με σύνδεσμο στο site σας. Αναφέρονται: Αίτια, Συμπτώματα, Στατιστικές, Τύποι, Θεραπείες, Φαρμακευτικές Αγωγές κ.λ.π.

3. Δημιουργία Τιμολογίου & Παραγγελίας

Τιμολόγηση - Δημιουργία παραγγελίας φαρμάκων με 3 διαφορετικούς τρόπους.

4. Αναζήτηση Προσφορών

Αναζήτηση προσφορών και καταχώρηση προσωπικής σας προσφοράς.

5. Δημιουργία Συνταγής

Δημιουργία συνταγής φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων: 1) Με την επωνυμία σας. 2) Με έτοιμες επιλογές φαρμάκων με φωτογραφία των ή χωρίς. 3) Με έτοιμες επιλογές δοσολογίας και τρόπου χορήγησης.

6. Αναζήτηση Πράξεων

Αναζήτηση Πράξεων: ΕΟΠΥΥ, ΕΛΟΚΙΠ, Νόσοι ICD-10, ICPC-2.

7. Δωρεάν Hosting, Υποστήριξη, Εκπαίδευση

8. Πρόσβαση σε σχετικά site

Πρόσβαση σε: FDA, WHO, EMA, ΕΟΦ, ΠΕΦ, ΠΙΣ, ΠΦΣ χωρίς να παρεμβαίνει στο περιεχόμενό των και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για την ορθότητα και ακρίβεια των μεταδιδόμενων αντίστοιχων πληροφοριών.

9. Προβολή 

Προβολή με φωτογραφία και καταχώρηση όλων των προιόντων σε όλες τις αναζητήσεις.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES

Προσωπικό δεδομένο αποτελεί οτιδήποτε σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως όνομα, διεύθυνση, email, ή διεύθυνση IP.

Προστατευόμενα επίσης προσωπικά δεδομένα αποτελούν οι θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, η φυλετική καταγωγή και ο σεξουαλικός προσανατολισμός.

Η διαχείρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη υπόκειται στον ευρωπαικό νόμο GDPR (ΓΚΠΔ).

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα μας είναι: Ονοματεπώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία

γέννησης, Δραστηριότητα/Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως Cookies για την συγκέντρωση των στοιχείων αναγνώρισης των Επισκεπτών ή/και την

παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα Cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου από τον υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται προκειμένου να διευκολυνθεί ο επισκέπτης στην χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου

να μπορούν να καθοριστούν οι δημοφιλείς ή χρήσιμες περιοχές.

Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το

λειτουργικό του σύστημα, τους προμηθευτές διαδικτυακών υπηρεσιών και επιπρόσθετες παρόμοιες πληροφορίες.

Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει τον browser με τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε ορισμένες υπηρεσίες, ή

να εμποδίζει και να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης των σε καμία περίπτωση.

Η εταιρεία δεσμεύεται και εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται τα προσωπικά δεδομένα να δοθούν σε τρίτους.

Οριστική διαγραφή προσωπικών δεδομένων κάποιου επισκέπτη από την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας μας πραγματοποιείται

μόνο κατόπιν προσωπικού του αιτήματος το οποίο θα πρέπει να υποβάλλει με σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση

farag@farag.gr μέσω του email που χρησιμοποίησε για την πραγματοποίηση της εγγραφής του στην ιστοσελίδα μας, αναγράφοντας το πλήρες

ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό τηλεφώνου του, συμφωνώντας απολύτως με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της ιστοσελίδας μας.

Απαραίτητη προυπόθεση για την οριστική διαγραφή προσωπικών δεδομένων αποτελεί ο όρος τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των

συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Η διαδικασία διαγραφής μπορεί γίνει σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Η οριστική διαγραφή επιβεβαιώνεται με email της εταιρείας μας προς τον αιτούντα και όχι με link διαγραφής.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα μας – σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα – δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση και

βρίσκονται πάντα στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής σε ενδεχόμενο που απαιτηθεί η σχετική πληροφόρηση, ενημέρωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η εταιρεία δεν έχει την υποχρέωση να αξιολογεί, να εξετάζει ή να επιβεβαιώνει την καταλληλότητα ή την νομιμότητα του εκάστοτε

διαφημιζόμενου προιόντος ή υπηρεσίας.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε χαρακτηρίζεται ως υπόλογη έναντι των επισκεπτών/συνδρομητών της, σε τυχόν περίπτωση μη

συμμόρφωσης κάποιας διαφημιστικής προβολής στους νόμους και τους κανονισμούς της Ευρωπαικής Ένωσης, ή οποιασδήποτε άλλης χώρας.

Η ευθύνη αυτή βαρύνει και επιρρίπτεται στους δημιουργούς του διαφημιζόμενου προιόντος/υπηρεσίας, στους χορηγούς και στους

συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη διαφημιστική προβολή.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Η συνταγή των φαρμάκων εξαφανίζεται με την αλλαγή σελίδας (έξοδος).

Δεν αποθηκεύεται πουθενά.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία διατηρεί το αμετάκλητο δικαίωμα να προσθέτει, να αφαιρεί, να τροποποιεί και να πραγματοποιεί οποιεσδήποτε αλλαγές στο

περιεχόμενο της ιστοσελίδας της καθώς και των όρων χρήσης, οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητη την εκάστοτε τροποποίηση, χωρίς

προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο Επισκέπτης θα ενημερώνεται με μία σχετική ανακοίνωση της εταιρείας μας στον ιστότοπο, ενώ η συνέχιση χρήσης της

ιστοσελίδας από μέρους του κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων συνεπάγεται και σημαίνει την ανεπιφύλακτη προσωπική αποδοχή των.

ΛΗΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η εταιρεία διατηρεί το αμετάκλητο δικαίωμα άμεσα και μονομερώς να ανακόπτει, να αναστέλλει και να διακόπτει άμεσα και μονομερώς την

είσοδο κάποιου επισκέπτη στην ιστοσελίδα και χωρίς να υποχρεούται την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, στην

περίπτωση που ο Επισκέπτης δεν συμμορφώνεται αλλά αντιθέτως παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις περί όρων χρήσης, περί

πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή σε περίπτωση εκτέλεσης παράνομης δραστηριότητας, ή πρόκλησης βλάβης με οποιονδήποτε

τρόπο στην Εταιρεία ή σε τρίτους.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ -ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Κάθε ένας από τους όρους χρήσης έχει ξεχωριστή ισχύ και εγκυρότητα και αποτελεί ξεχωριστό όρο.

Σε περίπτωση κατάργησης ή ακυρότητας κάποιου όρου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αντικατάστασή του με άλλον έγκυρο και

νομικά άρτιο, ικανό να διασφαλίσει τον ίδιο οικονομικό στόχο.

Για κάθε διαφορά, παράπονο ή καταγγελία που σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα είναι αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

________________________________________________________________________________________________________

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά ή επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της FARAG ΕΠΕ και είναι

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή και

αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού

σχετικά με το πραγματικό περιεχομένο των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή

μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο επιτρέπεται κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της FARAG ΕΠΕ.